Menu

CZYM TAK NA PRAWDĘ JEST ZESPÓŁ ZADANIOWY?

Czerwiec 2, 2017 - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zespół zadaniowy inaczej nazywany zespołem projektowym to unikatowa jednostka organizacyjna, o określonej strukturze, realizująca projekt pod nadzorem kierownika przedsięwzięcia.

Przedsiębiorstwa realizując więcej niż jeden skomplikowany projekt, coraz częściej korzystają z pomocy wyspecjalizowanych serwisów oferujących odpowiednie aplikacje oparte na teorii web based project management, czyli zarządzania projektami. Tak skomplikowane przedsięwzięcia trudno realizować jednej osobie.  Należy dokonać podziału pracy, delegacji zadań w oparciu o opinię kierowników odpowiednich projektów. Podział pracy zdecydowanie ułatwiają tzw. online timesheet– kart pracy dostępne w Internecie.

Zespoły projektowe wydzielone do poszczególnych przedsięwzięć znacznie szybciej, efektywniej wykonają postawione przed nimi zadania, co w konsekwencji przełoży się także na jakoś danej usługi czy produktu. Wyniki osiągane przez takie grupy poprawiają się gdy członkowie mają do dyspozycji nowoczesne narzędzia typu online team collaboration, które znacznie usprawniają przepływ informacji, co z kolei przekłada się na lepszą komunikację w grupie.

Złożone projekty wymagają wiedzy z kilku obszarów działalności przedsiębiorstwa. Stworzenie zespołu operacyjnego pozwala na wprowadzenie obszernych zasobów wiedzy. Taka praca, w myśl idei synergii przynosi znacznie lepsze efekty  niż działanie pojedynczych jednostek. Dzięki takiej operacji przedsiębiorstwo może uzyskać znacznie lepsze efekty.

Zespół zadaniowy, aby działać skutecznie i efektywnie, musi mieć zapewnione określone warunki. Przede wszystkim musi to być wspólny cel, który jest akceptowany przez wszystkich członków grupy. Musi wystąpić również podział ról, który związany jest zarówno z kierowaniem (w grupie, obok kierownika formalnego, może być również kierownik nieformalny) jak i wykonywaniem zadań. Kolejną istotną cechą dobrze działającego zespołu projektowego jest wzajemne zrozumienie, głównym założeniem tego postulatu jest akceptowanie nie tylko mocnych stron współpracowników, ale także ich słabszych stron.  Ważną rolę odgrywa również określenie reguł zachowań, akceptowalne i wykorzystywane przez pozostałych członków grupy. Reguły dyktowane są przez cele grupy i można wyróżnić reguły formalne i nieformalne. W przeciwieństwie do formalnych norm, nieformalne nie są utrwalone na piśmie.

Zespół projektowy może działać sprawnie tylko jeśli wspólne zadania, ich poprawne wykonanie, pozwalają na stworzenie wspólnoty. Wpływa to korzystnie na relacje pomiędzy członkami grupy. Warunkiem skutecznego działania grupy jest również jej wielkość. Optymalna wielkość grupy to 4-6 osób

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *