Menu

PLANOWANIE OBSŁUGI RYZYKA

Czerwiec 2, 2017 - Zarządzanie ryzykiem

Posiadając gotowy uporządkowany ranking ryzyk, kolejnym krokiem jest zaplanowanie obsługi ryzyka, czyli działań, które należy podjąć jeszcze przed ich ujawnieniem się realnie. Trzeba tutaj zaznaczyć, że najbardziej przydatnym jest dokładne planowanie ryzyk ze szczytu listy rankingu (czyli tych o najpoważniejszych rangach), ale nie powinno pomijać się również tych najmniej poważnych. Wszystkie te operacje możemy wykonać za pomocą jedne aplikacji znalezionej w Internecie. Mowa o programie tzw. Web based project management, dzięki któremu mamy cały obraz procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

 

Wyróżnia się 6 podstawowych strategii, które można stosować na etapie obsługi ryzyk:

  1. Akceptacja – istnieje wiele przypadków, w których najlepszym rozwiązaniem jest pogodzenie się z danym ryzykiem i niewykonywanie jakichkolwiek działań. Strategia ta jednak jest polecana tylko do ryzyk o bardzo niskiej randze, w przypadku których skutki są na tyle małe, że będą mniej „kosztowne” od samej jego obsługi.
  2. Unikanie – strategia ta przewiduje nie podejmowanie się wykonywania takich zadań, składników projektu, w których można mieć do  czynienia z ryzkiem o względnie wysokiej randze. Takie postępowanie można zaliczyć do kategorii bardzo zachowawczych i musi wiązać się z eliminacją projektów ryzykownych, czyli tych, które w przyszłości mogą przynieść najwyższe zyski i prestiż.
  3. Zabezpieczenie – strategia zabezpieczenia polega na realizacji działań osłonowych, dzięki którym możliwa jest ochrona projektu przed negatywnymi skutkami ryzyk. Wyróżnia się tutaj takie działania jak np. klauzule umowne, zapasowe zasoby, struktura wariantowa w projekcie. Innym aspektem zabezpieczenia jest odpowiednie zadbanie o drożny kanał komunikacyjny pozbawiony zakłóceń- za pomocą aplikacji online team collaboration, można w łatwy sposób zminimalizować ryzyko występowania problemów z przepływem informacji i ułatwić współpracę wewnątrz zespołu projektowego.
  4. Badania – polega na minimalizowaniu różnorodnych niepewności za pomocą dodatkowych analiz i profesjonalnych badań, dzięki którym można lepiej oszacować prawdopodobieństwo ryzyka i potencjalne jego skutki. Niekiedy w ten sposób można również zupełnie wyeliminować niektóre ryzyka albo obniżyć poziom rangi ryzyka. Również w wielu wypadkach, przy takich pogłębionych badaniach dochodzi się do wniosku, że ranga danego ryzyka musi zostać zwiększona, co również ma oczywiste, pozytywne skutki w praktyce, ponieważ każda wiedza jest w tym wypadku bardzo cenna.
  5. Transfer – transferowanie ryzyka to specyficzne rozwiązania np. umowne, dzięki którym skutki danego ryzyka ponosi nie zespół projektowy, a inny podmiot, np. klient, ubezpieczyciel, podwykonawca lub inny podmiot. W ten sposób zarządzanie ryzykiem zostaje przeniesione „na zewnątrz” projektu i przestaje stanowić poważny problem dla jego kierownika.
  6. Redukcja – są to określone działania, które mają na celu obniżenie wielkości prawdopodobieństwa i/lub skutków ryzyka, a co za tym idzie jego rangi, do wysokości zadowalającej. Strategia ta wiąże się mocno z badaniem ryzyka, a realizowana jest zwykle w przypadku, gdy inne strategie nie mogą być wdrożone. Jest ona często wyjściem niejako ostatecznym, ponieważ zwykle niesie za sobą dodatkowe (często wysokie) koszty.

Z drugiej strony uważana jest za koncepcję najbardziej ambitną i „czynną”.

 

Wracając do akceptacji ryzyka, przy stosowaniu tej strategii ważne jest wyznaczenie poziomu tolerancji – takiej rangi ryzyka, którą uważamy za akceptowalną, niezagrażającą projektowi. Dzięki takim działaniom nie podejmuje się w ogóle obsługi ryzyk z niską rangą.

Z kolei decyzja, jakie strategie stosować dla ryzyk z wysokimi rangami, jest już dużo trudniejszym zadaniem, które nie doczekało się jeszcze (i w przyszłości najprawdopodobniej też nie doczeka się) żadnych konkretnych rekomendacji. Jest to indywidualna kwestia każdego projektu i trudna praca kierownika.

Inną ważną rzeczą jest odpowiedni podział pracy w zespole, tak by zminimalizować ryzyko zmniejszenia wydajności. Aplikacja online timesheet pozwala na szybką i bezbłędną delegację zadań i ustalenie właściwego planu działania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *