Menu

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJACH

Maj 29, 2017 - Zarządzanie projektami

Definicja projektu to:

Zbiór powiązanych ze sobą działań, w których zasoby (finansowe, rzeczowe i ludzkie) są organizowane w sposób nowy, pozwalający przedsięwziąć niepowtarzalną pracę, o sprecyzowanym zakresie, terminie i koszcie, co pozwoli osiągnąć założone cele o odpowiedniej jakości.

Lub krócej:

Osadzone w czasie działanie (mające swój konkretny początek i koniec) podejmowane w celu uzyskania niepowtarzalnego produktu końcowego.

 

Rosnąca konkurencyjność na rynku powoduje, że niezbędne jest ciągłe doskonalenie wszelkich podejmowanych działań i przystosowywania się do turbulentnych warunków. W praktyce oznacza to, że niezbędną jest praca w organizacji projektowej częściej, niż miało to miejsce w przeszłości, a kluczową rolę odgrywają aplikacje Web based project management, stworzone do zarządzania przedsięwzięciami.

Jeszcze całkiem niedawno, profesjonalni menedżerowie projektów byli angażowani tylko przy działaniach na bardzo dużą skalę. Dzisiaj, tego rodzaju portfel projektów jest wdrażany równie często, jeśli nie nawet częściej, również w skali globalnej.

Można jednak zaobserwować ogromną grupę firm sektora MŚP, gdzie zarządzanie projektami odbywa się na mniejszą skalę. Nierzadko są one wzajemnie uwarunkowane, chociażby przez wykorzystanie tych samych zasobów ludzkich lub innych, które są o tyle problematyczne, o ile np. są silnie rozproszone terytorialnie. Jednym z kluczowych problemów takich projektów jest zarządzanie nimi przez niedoświadczonych lub niewykwalifikowanych menedżerów. W rezultacie mamy do czynienia z bardzo dużą grupą projektów – porażek.

Aby uniknąć tego typu niepowodzeń można skorzystać z aplikacji online timesheet, dzięki którym w łatwy i szybki sposób możemy zbudować plan działań, dokonując równocześnie delegację zadań i określenie grafiku członków zespołu.

Dlatego też w ostatnich latach zauważa się rosnące zainteresowanie zarządzaniem projektami, jako praktyczną dziedziną, która proponuje skuteczne rozwiązania minimalizujące ryzyko projektowe. Dodatkowo wprowadzane są nowe aplikacje online time collaboration znacznie usprawniające wymianę informacji pomiędzy członkami zespołu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *