Menu

Wizja i indywidualizacja

Czerwiec 2, 2017 - Zarządzanie projektami

Sformułowanie wizji jest najistotniejszym ogniwem organizacji.  Dzięki temu wszyscy pracownicy, członkowie zespołów projektowych są świadomi obranych celów, powodów, dla których firma działa i dokąd zmierza. Warto zaznaczyć, że większość tego typu deklaracji z koncepcją działalności przedsiębiorstwa  jest błędną, najeżona ogólnikowymi życzeniami, które nie znajdują odbicia w aktywności organizacji. Gwoli wyjaśnienia: prawidłowo sformułowana wizja powinna charakteryzować się transparentnością, spójnością i konsekwencją, po to by poprawnie wyznaczyć kierunek rozwoju firmy. Należycie określona formuła jest przystępna, prosta i każdy pracownik dobrze ją rozumie. Transparentność wizji, jest z punktu widzenia powodzenia całego przedsięwzięcia bardzo istotna. Dlatego też liderzy decydują się skorzystać ze specjalistycznych aplikacji, dzięki której mogą zebrać wszystkie pomysły w jednym miejscu i zadbać o przejrzystość podejmowanych działań.  Wizja określa także, czego firma nie powinna robić. Przykładami przedsiębiorstw, które w prawidłowy sposób określiły wizje są:

-Wizja firmy Disney – „uszczęśliwianie ludzi”

– AT&T  (przedsiębiorstwo telekomunikacyjne) mówi o „informacji, ruchu i zarządzaniu”

– 3M koncentruje się na „rozwiązaniu nierozwiązywalnych problemów”

Wizja nie może być pozbawiona celów krótkoterminowych. To one inspirują i motywują do wprowadzania zmian, innowacyjności, same zmieniając się w czasie. Ten rodzaj celów możemy podzielić na dwa typy: ilościowe i jakościowe.

Określona wizja i  obrany kierunek rozwoju powinny nie tylko motywować, ale przede wszystkim wyzwalać zaangażowanie pracowników. Członkowie zespołów projektowych muszą mieć poczucie, że są częścią firmy. Doskonali liderzy wiedzą, że oprócz wizji istotny jest również sposób przekazu informacji. Mowa o metaforach i specyficznym języku, które prawidłowo używane są niezwykle silnym instrumentem pomagającym w pracy. Aby efektywnie wykorzystywać przekaz informacje, trzeba zadbać o płynny przepływ informacji. Pomocne są aplikacje wspomagające współpracę zespołu, eliminujące wszelkie zakłócenia wynikające z niedoskonałości kanałów przepływu informacji.

Nie można zapomnieć o kreatywności- ważny element, który powinien występować w każdej firmie. Wysoki poziom tolerancji na błędy, którego brak w tradycyjnych organizacjach, jest fundamentem innowacyjnego środowiska.  Pracownik, bojąc się popełnienia błędy, nie podejmuje próby działania. Niezwykle przydatne okazały się badania firmy Eugene w Oregonii,  dzięki którym firma ustaliła, że ludzie są bardziej skłonni do zaakceptowania ryzyka, gdy postrzegają je jako dobrowolne działanie, zrozumiałe i dające się kontrolować.

W działalności przedsiębiorstwa ważna jest również indywidualizacja .  Zatrzymanie dobrego pracownika w organizacji nie jest prostym zadaniem . Należy dbać o potrzeby każdego z osobna, traktować każdego pracownika jako indywidualną, niepowtarzaną jednostkę. Dobrym rozwiązaniem jest nagradzanie i ocenianie zatrudnionych osób.  Coraz częściej kontrakty są indywidualne. Pracownicy są określani przez swoje kontrakty.  Oprócz tego można zadbać o właściwe ustalenie grafiku. Uważne podejście do potrzeb i możliwości członków zespołu jest niezwykle istotne. Pracownik może poczuć się wtedy bardziej komfortowo.  Taki grafik można utworzyć za pomocą aplikacji zarządzania czasem online.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *