Menu

Menadżer , przywódca, lider – istotne różnice

Czerwiec 2, 2017 - Zarządzanie projektami

W dobie globalizacji i liberalizacji handlu, nasilającej się konkurencji, jednym z najistotniejszych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami w drodze do osiągnięcia sukcesu jest porównanie znaczenia zarządzania i przywództwa w realizacji założeń, planu. Rola lidera znacznie różni się od roli menedżera. Jednak cechą wspólną jest fakt, że obie funkcje mają widoczny wpływ na osiągnięcie sukcesu. Zarówno lider jak i menedżer starając się spełniać swoje role, powinni zadbać o odpowiednie, dla siebie, zaplecze. Mowa o aplikacjach ułatwiających zarządzanie projektami.

Dobry menedżer musi być świadomy, że osiągnięcie celów wiąże się nierozerwalnie z zaspokajaniem potrzeb poszczególnych pracowników. Osoba na tym stanowisku powinna stosunkowo często i precyzyjnie definiować swoje oczekiwania wobec członków zespołów projektowych. Osoba zajmująca stanowisko menedżera powinna rozumieć, że szybka reakcja na złe wyniki, umiejętność doboru pracowników to również istotne, jak nie kluczowe zadania dla kierownika tego typu. W sposób naturalny z doborem pracowników wiąże się delegacja zadań, ustalenie grafiku oraz, co równie ważne, kontrola i monitoring postępów w pracy członków zespołu pracowników. Współcześnie menedżerowie korzystają z aplikacji do zarządzania czasem, które służą m.in. do ustalania grafiku i co ciekawe, są pewnego rodzaju kartą pracy, za pomocą której pracownik komunikuje postępy przełożonemu.

Z kolei lider skupia się na wizji organizacji, skupia wokół powstałej idei pracowników i prowadzi ku rozwojowi. Podstawowym czynnikiem jest optymizm. Dodając do tego ego, można określić lidera jako osobę mającą jasny i klarowny zarys przyszłości oraz są przekonani, że podołają wszystkim trudnościom jakie napotkają na drodze do sukcesu. Tych najlepszych wyróżnia zorientowanie na cel, są świadomi komu służy organizacja, biegle posługują się analizą SWOT oraz wiedzą jak reagować na różne wydarzenia wewnątrz przedsiębiorstwa. Są doskonale przygotowani do piastowania roli kierowniczej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i problemom.

Istotną różnicą pomiędzy liderem a menedżerem jest to, że ci pierwsi pracują w interesie wszystkich, a nie, tak jak menedżerowie, w sprawie wybranych jednostek. Jednak obie te funkcje łączy troska o efektywne wykonywanie zadań przez zespoły. Ważne jest by komunikacja wewnątrz grupy projektowej była niezakłócana szumami. Korzystając z sieci, komputerów i aplikacji, można zapewnić zespołowi drożny, płynny kanał komunikacyjny, który widocznie wpłynie na kontakty w grupie.

Kluczowym elementem jest klarowność. Zwłaszcza u liderów. Działania lidera muszą być transparentne,  tak by pracownicy mieli świadomość mocnych stron przedsiębiorstwa, jego celów i tego, komu służy organizacja.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *