Menu

Jak dokonać oceny efektywności projektu?

Czerwiec 2, 2017 - Zarządzanie projektami

Efektywność projektu nie jest wyrażana za pomocą konkretnych wartości. Ocena polega na porównaniu rodzajów kosztów, ewentualnie dokonanie ewaluacji projektu za pomocą kryteriów rentowności. Z punktu widzenia stricte ekonomicznego taka ocena pozwala na wychwycenie wskazówek dotyczących celowości zaangażowania kapitału i co naturalne, najbardziej interesuje inwestorów.  Jeśli decydujemy się na taką ocenę przedsięwzięcia mamy do dyspozycji dwa sposoby realizacji zadania: poprzez ocenę kosztów lub porównanie nakładów i przychodów.

Z założenia projekt powinien służyć konkretnemu celowi w organizacji, np.: poprawa jakości, stworzenie zupełnie nowego produktu itd.  Osoby kierujące, by nie stracić głównego wątku mogą skorzystać z aplikacji do zarządzania projektami online, oferujące szereg ciekawych narzędzi pozwalających na optymalizację planów projektu.  Wracając do wcześniejszego wątku: czy będziemy mieli do czynienia z projektem poprawiającym jakość produkcji w firmie, czy projektem zupełnie nowego produktu, zawsze mamy porównanie: nowego rozwiązania ze starym,  ewentualnie porównanie kosztów po zakończeniu projektu z kosztami planowanymi.

Do kosztów projektów możemy zaliczyć wszystkie nakłady poniesione na zakupy, wynagrodzenie dla personelu zewnętrznego i wewnętrznego, wszelkiego rodzaju opłaty. Koszty inwestycyjne są ustalane dla każdego projektu. Obrazują wielkość niezbędnych nakładów, tak by projekt mógł być realizowany.  Jednak samo określenie kosztów nie pozwala na ocenę opłacalności przedsięwzięcia.  Aby ustalić opłacalność należy uwzględnić pozostałe wielkości ekonomiczne towarzyszące całemu przedsięwzięciu, np. amortyzację urządzeń, wynagrodzenie dla członków zespołu projektowego- aby efektywnie zarządzać pracą grupy zadaniowej warto korzystać z aplikacji do zarządzania czasem online. Są to proste w obsłudze narzędzia ułatwiające optymalizację pracy.

Ostatnim etapem pomiary efektywności projektu jest ocena przychodów i nakładów. Do dyspozycji mamy wiele opcji, jednak najprostszymi są metody: obliczenia okresu zwrotu kapitału i wewnętrznej stopy zwrotu.  Klasyfikując dochody trzeba pamiętać, aby zaliczać do nich m.in.: ewentualny roczny przychód ze sprzedaży, zyski wynikające z optymalizacji eksploatacji uzyskanej dzięki wprowadzeniu nowego projektu i zysk z dodatkowych wpływów generowanych przez nowy produkt powstały w ramach przedsięwzięcia. Do wszystkich powyższych elementów należy doliczyć amortyzację.

Ważnym elementem, który wpływa na efekt końcowy a jego pomiar jest niezwykle trudny jest współpraca w zespole. Warto zadbać o to, by kanał komunikacyjny pomiędzy samymi pracownikami, kierownikiem i pozostałymi osobami zaangażowanymi w projekt nie generował zakłóceń, tzw. szumów. Aby optymalizować współpracę, zmniejszyć ryzyko wystąpienia sporów, można skorzystać z aplikacji wspomagających współpracę z zespołem. Tego typu narzędzie ułatwia przepływ informacji, co w konsekwencji wpływa na pracę całej drużyny zadaniowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *