Menu

FAZY PROJEKTU

Czerwiec 2, 2017 - Zarządzanie projektami

W zarządzaniu projektem istotne jest odpowiednie podejście do całego procesu planowania, tworzenia, wdrożenia danego przedsięwzięcia. By się nie pogubić, nie popełnić błędu, warto znać teorię, a zwłaszcza podstawowe 4 fazy projektu.

1.Zbieranie informacji na temat dostępnych zasobów, strategii działania i sprawdzenie wykonalności danego projektu.

Najistotniejszy element całej pracy nad projektem. To podczas tego etapu ustalane są cele, zakres kompetencji i dodatkowo poziom wykonalności danego przedsięwzięcia. Wtedy też ustalana jest hierarchia projektu, tworzona po to by zyskać pewność co do określenia strategicznych potrzeb projektu. Jeśli skupiamy się na hierarchii powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na pracę całej grupy zadaniowej i organy doradcze, np. zespoły kontroli jakości, których zadaniem jest zapewnienie  dobrej komunikacji. Coraz częściej w Internecie pojawiają się aplikacje ułatwiające kontakt pomiędzy pracownikami. To tzw. online team collaboration, które znacznie przyspieszają przekazywanie informacji w organizacji.

2.Opracowanie szczegółowego planu i zadań projektowych.

Przede wszystkim należy zdecydować, co jest naszym priorytetem i co należy wykonać. Gdy mamy do czynienia z prostym przedsięwzięciem wystarczy kilka kluczowych zdań. Natomiast w projekcie bardziej rozbudowanym, złożonym, konieczna jest współpraca kierownika projektu i całej grupy zadaniowej, po to by stworzyć listę zadań- można to zrobić za pomocą tzw. Brainstorming.  Następnie zebrane pomysły, cele, należy uporządkować w logiczną całość. W przypadku zaawansowanego projektu, realizowania kilku zróżnicowanych przedsięwzięć jednocześnie, organizacji może być niezwykle trudno zapewnić prawidłowy rozwój wszystkim grupom zadaniowym. Przydatne wtedy stają się aplikacje web based project management, znacznie ułatwiające zarządzanie projektami.

3.Wdrożenie projektu, stała kontrola i monitorowanie w czasie.

Pierwszym krokiem, który należy podjąć  jeszcze przed uruchomieniem przedsięwzięcia jest upewnienie się o wykonalności i zgodności celów z założeniami. Następnie możemy przejść do działania. Na wstępie warto zaznaczyć, że zmiany w planie pracy są nieodzownym elementem realizacji każdego projektu.  Ważne aby nasz plan był elastyczny. Naszej uwadze nie może też umknąć monit i kontrola przedsięwzięcia. W kręgu zainteresowań powinny na bieżąco znajdować się koszty operacji, przepływ środków, wszelkie zmiany wprowadzane do projektu i ich wpływ na dalsze działania, dostępność wymaganych zasobów i możliwość dotrzymania terminów.

4.Zakończenie projektu.

Ostatni etap wiąże się z tworzeniem i zbieraniem wszelkich raportów oraz dokonaniem przeglądu powykonawczego. Należy również dokonać oceny personelu, istotne jest by zrobić to we właściwy i fachowy sposób. Dzisiejsza technika podsuwa przedsiębiorcom, kierownikom projektów co raz nowsze narzędzia, pomagające sprawiedliwie podsumować pracę grupy zadaniowej. Jednym z ciekawszych aplikacji pomagających dokonać oceny pracowników jest online timesheet, typowa karta pracy, przedstawiona w bardziej przystępnej wersji. Raport końcowy powinien zawierać informacje o zakończeniu projektu, zamknięciu budżetu oraz ostateczna data zamknięcia projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *