Menu

Zarządzanie ryzykiem

PLANOWANIE OBSŁUGI RYZYKA
Posiadając gotowy uporządkowany ranking ryzyk, kolejnym krokiem jest zaplanowanie obsługi ryzyka, czyli działań, które należy podjąć jeszcze przed ich [...]