Menu

Zarządzanie projektami

Kierownik projektu – jaki powinien być
Grupy zaangażowane do realizacji różnego rodzaju projektów, to zazwyczaj osoby obyte z tym obszarem, posiadające na jego temat szczegółową wiedzę. Wiedzę, [...]
Jakie korzyści daje zarządzanie projektami?
Każde przedsiębiorstwo na naszym rynku, prosperuje ze względu na działania, jakie sobie stawia. Większość z nich oparta jest na różnego rodzaju schematach, [...]
Jaki cechy posiada idealny kierownik projektu?
Idealny kierownik projektu to osoba, która przede wszystkim zna się na zarządzaniu oraz jest specjalistą w branży, której projekt dotyczy. Tylko wtedy może [...]
Jak ważne jest planowanie podczas realizacji projektów?
Każde z przedsięwzięć jakiego podejmuje się państwo jest projektem. Bez względu na to jakim kończy się skutkiem i do kogo jest kierowany. Schemat działania [...]
Jak dokonać oceny efektywności projektu?
Efektywność projektu nie jest wyrażana za pomocą konkretnych wartości. Ocena polega na porównaniu rodzajów kosztów, ewentualnie dokonanie ewaluacji [...]
Wizja i indywidualizacja
Sformułowanie wizji jest najistotniejszym ogniwem organizacji.  Dzięki temu wszyscy pracownicy, członkowie zespołów projektowych są świadomi obranych [...]
Menadżer , przywódca, lider – istotne różnice
W dobie globalizacji i liberalizacji handlu, nasilającej się konkurencji, jednym z najistotniejszych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami w drodze do [...]
FAZY PROJEKTU
W zarządzaniu projektem istotne jest odpowiednie podejście do całego procesu planowania, tworzenia, wdrożenia danego przedsięwzięcia. By się nie pogubić, [...]
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJACH
Definicja projektu to: Zbiór powiązanych ze sobą działań, w których zasoby (finansowe, rzeczowe i ludzkie) są organizowane w sposób nowy, pozwalający [...]