Menu

Ostatnie artykuły

Kierownik projektu – jaki powinien być
Grupy zaangażowane do realizacji różnego rodzaju projektów, to zazwyczaj osoby obyte z tym obszarem, posiadające na jego temat szczegółową wiedzę. Wiedzę, [...]
Jakie korzyści daje zarządzanie projektami?
Każde przedsiębiorstwo na naszym rynku, prosperuje ze względu na działania, jakie sobie stawia. Większość z nich oparta jest na różnego rodzaju schematach, [...]
Jaki cechy posiada idealny kierownik projektu?
Idealny kierownik projektu to osoba, która przede wszystkim zna się na zarządzaniu oraz jest specjalistą w branży, której projekt dotyczy. Tylko wtedy może [...]
Jak ważne jest planowanie podczas realizacji projektów?
Każde z przedsięwzięć jakiego podejmuje się państwo jest projektem. Bez względu na to jakim kończy się skutkiem i do kogo jest kierowany. Schemat działania [...]
Jak dokonać oceny efektywności projektu?
Efektywność projektu nie jest wyrażana za pomocą konkretnych wartości. Ocena polega na porównaniu rodzajów kosztów, ewentualnie dokonanie ewaluacji [...]
Wizja i indywidualizacja
Sformułowanie wizji jest najistotniejszym ogniwem organizacji.  Dzięki temu wszyscy pracownicy, członkowie zespołów projektowych są świadomi obranych [...]
Menadżer , przywódca, lider – istotne różnice
W dobie globalizacji i liberalizacji handlu, nasilającej się konkurencji, jednym z najistotniejszych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami w drodze do [...]
FAZY PROJEKTU
W zarządzaniu projektem istotne jest odpowiednie podejście do całego procesu planowania, tworzenia, wdrożenia danego przedsięwzięcia. By się nie pogubić, [...]
PLANOWANIE OBSŁUGI RYZYKA
Posiadając gotowy uporządkowany ranking ryzyk, kolejnym krokiem jest zaplanowanie obsługi ryzyka, czyli działań, które należy podjąć jeszcze przed ich [...]
CZYM TAK NA PRAWDĘ JEST ZESPÓŁ ZADANIOWY?
Zespół zadaniowy inaczej nazywany zespołem projektowym to unikatowa jednostka organizacyjna, o określonej strukturze, realizująca projekt pod nadzorem [...]